Az 1983. évben megkezdődött vállalkozási lehetőségeket kihasználva az elmúlt esztendők  fejlesztési eredményeként létrehozott örvényáramú roncsolásmentes anyagvizsgáló műszerek és mérő minősítő rendszerek alapvetően üzemi, gyártásközi illetve gyártósori folyamatos üzemi ellenőrzésekhez, a technológiai és minőségbiztosítási informatikai rendszerek kiegészítő elemeiként készültek. Vállalkozásunk átalakulása NEM befolyásolta a korábbi partnerek további folyamatos kiszolgálását, igényeik, feladataik támogatását minőségbiztosítási rendszereik folyamatos fejlesztését követve.

A korszerű ISO minőségbiztosítási rendszerekben elengedhetetlenek a folyamatos roncsolásmentes vizsgálatok. Ezen vizsgálati technikák egyik fontos információt szolgáltató eszköze az örvényáramos anyagvizsgálat. Ez az eljárás a vizsgálati termék felszínközeli állapotairól gyűjt adatokat, mellyel elvégezhető:

  - felületi és felülethez közeli repedésvizsgálat;
  - rúd és hasáb alakzatú anyagok keresztmetszeti ellenőrzése;
  - többerű vezetéksodratok elemi szál szakadás kimutatása;
  - hőkezelési szövetszerkezet változás és eloszlás vizsgálata;
  - hegesztési, hegedési helyek repedés, szövetszerkezeti átmenet vizsgálata;
  - fém bevonat vastagságának és tapadási hibahelyeinek kimutatása;
  - ötvözőeloszlás és dúsulási helyek kimutatása;
  - felületi és kristálykorróziós helyek kimutatása

Gyors, folyamatos vizsgálati lehetőség, amely különleges előkészítést nem igényel, ezáltal technológiai sorba illeszthető, jól automatizálható moduláris rendszer.